Moramo izgraditi nasipe od hrabrosti da zaustave poplavu straha.


moramo-izgraditi-nasipe-od-hrabrosti-da-zaustave-poplavu-straha
martin luter kingmoramoizgraditinasipeodhrabrostidazaustavepoplavustrahamoramo izgraditiizgraditi nasipenasipe odod hrabrostihrabrosti dada zaustavezaustave poplavupoplavu strahamoramo izgraditi nasipeizgraditi nasipe odnasipe od hrabrostiod hrabrosti dahrabrosti da zaustaveda zaustave poplavuzaustave poplavu strahamoramo izgraditi nasipe odizgraditi nasipe od hrabrostinasipe od hrabrosti daod hrabrosti da zaustavehrabrosti da zaustave poplavuda zaustave poplavu strahamoramo izgraditi nasipe od hrabrostiizgraditi nasipe od hrabrosti danasipe od hrabrosti da zaustaveod hrabrosti da zaustave poplavuhrabrosti da zaustave poplavu straha

Čovek treba da se odrekne svega što bi mogao da zavoli, jer su gubitak i razočarenje neizbežni. Moramo se odreći ljubavi da je ne izgubimo. Moramo uništiti svoju ljubav da je ne unište drugi. Moramo se odreći svakog vezivanja zbog mogućeg gubitka. Misao je surovo beznadežna. Ne možemo uništiti sve sto volimo. Uvek će ostati mogućnost da nam to unište drugi.Hrabrost je otpor strahu savladavanjem straha, a ne odsustvo straha.Možda je u početku bilo i drugih motiva, ali danas je glavni strah. Od straha su ljudi zli, surovi i podli, od straha su darežljivi, čak i dobri.Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira.Moramo iskoristiti vreme kao alat, a ne kauč.Moramo se navići da na najvažnijim raskrsnicama ne nalazimo uvek znakove.