Moje telo je poput doručka, ručka, večere. Ne razmišljam o njemu, jednostavno ga imam. - Činija Citata

Moje telo je poput doručka, ručka, večere. Ne razmišljam o njemu, jednostavno ga imam.


moje-telo-poput-doruka-ruka-veere-ne-razmiljam-o-njemu-jednostavno-ga-imam
arnold Švarcenegermojetelopoputdoručkaručkavečerenerazmiljamnjemujednostavnogaimammoje telotelo jeje poputpoput doručkane razmišljamrazmišljam oo njemujednostavno gaga imammoje telo jetelo je poputje poput doručkane razmišljam orazmišljam o njemujednostavno ga imammoje telo je poputtelo je poput doručkane razmišljam o njemumoje telo je poput doručka

Nije me briga što mislite o meni. Ja o vama uopšte ne razmišljam.Dobar film je kada ga je vredna cena večere, bioskopske karte i bejbisiterke.Moje telo je moglo da izdrži štake, ali moj um nije mogao da podnese odvojenost od terena.Loše neću govoriti ni o kome, a o svakome sve dobro što mi je o njemu znano.Ne volim govoriti o zagrobnom životu jer imam prijatelje na obe strane.Ništa telo i dušu ne može iscrpiti poput tužnih misli.