Moje drugarice su otkačene, sretne, hiperaktivne, kasne, lude, vole da spavaju, da smaraju, da se smiju. Ali ipak su S A V R Š E N E. I volim ih najviše. < ...


moje-drugarice-su-otkaene-sretne-hiperaktivne-kasne-lude-vole-da-spavaju-da-smaraju-da-se-smiju-ali-ipak-su-s-a-v-r-e-n-e-i-volim-ih-najvie-lt
mojedrugaricesuotkačenesretnehiperaktivnekasneludevoledaspavajusmarajusesmijualiipakÅ volimihnajviÅeltmoje drugaricedrugarice susu otkačenevole dada spavajuda smarajuda sese smijuali ipakipak susu si volimvolim ihih najviÅ¡e<moje drugarice sudrugarice su otkačenevole da spavajuda se smijuali ipak suipak su se n ei volim ihvolim ih najviÅ¡e

Moje drugarice su otkačene, sretne, hiperaktivne, kasne, lude, vole da spavaju, da smaraju, da se smiju. Ali ipak su S A V R Š E N E. I volim ih najviše. < ...Moje pesme mozda nisu bile intelektualne, ali su neke od njih bile ozbiljne i lude. Zaista je bilo prvi put- bar za mene, da ih gomila shvati. To me otreznilo, pa sam morao još da pijem.I žao mi je, zaista. Možda nikad nećeš saznati koliko si mi poseban, i koliko ćeš uvek biti. I ne volim te, jebiga… Ali ako te ne volim onako kako ti ...Uhvatio me za ruku,rekao je da je gotovo,poljubio me i otišao…Ali ipak je u sebi znao da je pogriešio…Ali ipak uz mene se može, mada je neobično. Sa mnom je opasno ići, ja se nikad ne umaram.Moje ćutanje ne znači da ja ne znam šta ljudi govore iza mojih leđa. Moje ćutanje je samo znak da oni ne zaslužuju moj komentar.