Moja slabost je arhitektura. Razmišljam o svojim delima kao o kratkotrajnoj arhitekturi, posvećenoj lepoti ženskog tela.


moja-slabost-arhitektura-razmiljam-o-svojim-delima-kao-o-kratkotrajnoj-arhitekturi-posveenoj-lepoti-enskog-tela
kristijan diormojaslabostarhitekturarazmiljamsvojimdelimakaokratkotrajnojarhitekturiposvećenojlepotiženskogtelamoja slabostslabost jeje arhitekturarazmišljam oo svojimsvojim delimadelima kaokao oo kratkotrajnojkratkotrajnoj arhitekturiposvećenoj lepotilepoti ženskogženskog telamoja slabost jeslabost je arhitekturarazmišljam o svojimo svojim delimasvojim delima kaodelima kao okao o kratkotrajnojo kratkotrajnoj arhitekturiposvećenoj lepoti ženskoglepoti ženskog telamoja slabost je arhitekturarazmišljam o svojim delimao svojim delima kaosvojim delima kao odelima kao o kratkotrajnojkao o kratkotrajnoj arhitekturiposvećenoj lepoti ženskog telarazmišljam o svojim delima kaoo svojim delima kao osvojim delima kao o kratkotrajnojdelima kao o kratkotrajnoj arhitekturi

Prvi stepen je ljubav prema lepim telima. Potrebno je uvideti da tela nisu lepa sama po sebi, već manje ili više učestvuju u lepoti posredstvom simetrije i proporcija, i da je lepota nematerijalna.Moj stav je da ako me gurneš nečemu za šta misliš da je slabost, ja ću tu očekivanu slabost da pretvorim u snagu.Civilizaciju ne smemo suditi i ceniti na temelju toga koliku je moć ostvarila, već po tome koliko je u svojim zakonima i delima izrazila ljubav prema čoveku.Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.Moja najveća uspomena: ~ dan kada smo se sreli. ▒▓Ƹ̵Ӝ̵̨̄Ʒ▓▒ Moja najveća tuga: ~ daljina što nas djeli. ♥°●•=•●°♥ Moja najveća ...Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena.