Moja bol može biti razlog za nečiji smeh. Ali moj smeh nikada ne smije biti uzrok nečije boli.


moja-bol-moe-biti-razlog-za-neiji-smeh-ali-moj-smeh-nikada-ne-smije-biti-uzrok-neije-boli
Čarli Čaplinmojabolmožebitirazlogzanečijismehalimojsmehnikadanesmijeuzroknečijebolimoja bolbol možemože bitibiti razlograzlog zaza nečijinečiji smehali mojmoj smehsmeh nikadanikada nene smijesmije bitibiti uzrokuzrok nečijenečije bolimoja bol možebol može bitimože biti razlogbiti razlog zarazlog za nečijiza nečiji smehali moj smehmoj smeh nikadasmeh nikada nenikada ne smijene smije bitismije biti uzrokbiti uzrok nečijeuzrok nečije bolimoja bol može bitibol može biti razlogmože biti razlog zabiti razlog za nečijirazlog za nečiji smehali moj smeh nikadamoj smeh nikada nesmeh nikada ne smijenikada ne smije bitine smije biti uzroksmije biti uzrok nečijebiti uzrok nečije bolimoja bol može biti razlogbol može biti razlog zamože biti razlog za nečijibiti razlog za nečiji smehali moj smeh nikada nemoj smeh nikada ne smijesmeh nikada ne smije bitinikada ne smije biti uzrokne smije biti uzrok nečijesmije biti uzrok nečije boli

Moja bol može biti razlog za nečiji smeh. Ali moj smeh nikada ne sme biti uzrok nečije boli.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Verujem u ružičasto. Verujem da smeh najbolje troši kalorije. Verujem u ljubljenje, u mnogo ljubljenja. Verujem da treba biti snažan kad sve krene po zlu. Verujem da su srećne devojke najlepše devojke. Verujem da je sutra novi dan. Verujem u čuda!Verujem u roze. Verujem da smeh najbolje sagoreva kalorije. Verujem u ljubljenje, dosta ljubljenja. Verujem u to da treba biti snažan kada se čini da je sve pošlo naopako. Verujem da su srećne devojke najlepše devojke. Verujem da je sutra novi dan i verujem u čuda.Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikada pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikada u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro nenagrađeno.Loš je smeh koji je vezan sa tudjim suzama.