Moj status veze je kao fudbalska utakmica- evo prilike iiiiiiiiiiiiiiiiiiii..Ništa. :


moj-status-veze-kao-fudbalska-utakmica-evo-prilike-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
mojstatusvezekaofudbalskautakmicaevoprilikeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitamoj statusstatus vezeveze jeje kaokao fudbalskafudbalska utakmicaevo prilikemoj status vezestatus veze jeveze je kaoje kao fudbalskakao fudbalska utakmicamoj status veze jestatus veze je kaoveze je kao fudbalskaje kao fudbalska utakmicamoj status veze je kaostatus veze je kao fudbalskaveze je kao fudbalska utakmica

Moj status veze je kao fudbalska utakmica-evo9 priilike iiiiiiiiiiiiiiiiii..NishtaMoj status veze je zagonetka i za Chuck Norrisa :)))Sve neobično, sve kako ne treba. Ali nisam ja birao prilike, nisu ni prilike mene: susreli smo se, kao ptica i oluja.D;0: Šta radiš? D: Ništa evo jedem. D: Pa kako ništa kad jedeš?? I to je neštoo!!!! Like!status veze : slobodastatus veze-urekli me garant :-)