Moj karakter koji voli borbu pobedio je moju inteligenciju. - Činija Citata

Moj karakter koji voli borbu pobedio je moju inteligenciju.


moj-karakter-koji-voli-borbu-pobedio-moju-inteligenciju
aleksandar tijanićmojkarakterkojivoliborbupobediomojuinteligencijumoj karakterkarakter kojikoji volivoli borbuborbu pobediopobedio jeje mojumoju inteligencijumoj karakter kojikarakter koji volikoji voli borbuvoli borbu pobedioborbu pobedio jepobedio je mojuje moju inteligencijumoj karakter koji volikarakter koji voli borbukoji voli borbu pobediovoli borbu pobedio jeborbu pobedio je mojupobedio je moju inteligencijumoj karakter koji voli borbukarakter koji voli borbu pobediokoji voli borbu pobedio jevoli borbu pobedio je mojuborbu pobedio je moju inteligenciju

Onaj ko voli taj je pobedio svet i ne plaši se da će išta izgubiti. Istinska ljubav jeste čin potpunog predavanja.Moj bata Marko je devojcica i voli muskarceNe dozvoljavam nikome da zaviri u moju kesu i moju dušu.Pravi je gospodin onaj koji ima gospodsku dušu i gospodski karakter.Moj strah je taj koji mi daje hrabrost.Ljudi koji imaju hrabrost i karakter drugim su ljudima uvek neugodni.