Mogu proračunati kretanje nebeskih tijela, ali ne i ljudsko ludilo. - Činija Citata

Mogu proračunati kretanje nebeskih tijela, ali ne i ljudsko ludilo.


mogu-proraunati-kretanje-nebeskih-tijela-ali-ne-i-ljudsko-ludilo
isak njutnmoguproračunatikretanjenebeskihtijelaalineljudskoludilomogu proračunatiproračunati kretanjekretanje nebeskihnebeskih tijelaali nene ii ljudskoljudsko ludilomogu proračunati kretanjeproračunati kretanje nebeskihkretanje nebeskih tijelaali ne ine i ljudskoi ljudsko ludilomogu proračunati kretanje nebeskihproračunati kretanje nebeskih tijelaali ne i ljudskone i ljudsko ludilomogu proračunati kretanje nebeskih tijelaali ne i ljudsko ludilo

Mogu proračunati kretanje nebeskih tela, ali ne i ljudsko ludilo.Napomenuću da su kretanja nebeskih tela cirkularna, obzirom da je kretanje koje odgovara sfetama cirkularno.Mogu nas ponižavati, ali nas ne mogu poniziti.Mogu stvoriti još generala, ali konji koštaju.Lepota je misteriozna, ali i užasna. Božansko i đavolje se tu bore, a poprište borbe je ljudsko srce.Mogu ja da budem normalan,ali mi je nekako glupo :D