Mogla si ajkulu kraj sebe da imas, ali ti si odlucila sa obicnim ribama da plivas - Činija Citata

Mogla si ajkulu kraj sebe da imas, ali ti si odlucila sa obicnim ribama da plivas


mogla-ajkulu-kraj-sebe-da-imas-ali-ti-odlucila-obicnim-ribama-da-plivas
moglaajkulukrajsebedaimasalitiodlucilaobicnimribamaplivasmogla sisi ajkuluajkulu krajkraj sebesebe dada imasali titi sisi odlucilaodlucila sasa obicnimobicnim ribamaribama dada plivasmogla si ajkulusi ajkulu krajajkulu kraj sebekraj sebe dasebe da imasali ti siti si odlucilasi odlucila saodlucila sa obicnimsa obicnim ribamaobicnim ribama daribama da plivasmogla si ajkulu krajsi ajkulu kraj sebeajkulu kraj sebe dakraj sebe da imasali ti si odlucilati si odlucila sasi odlucila sa obicnimodlucila sa obicnim ribamasa obicnim ribama daobicnim ribama da plivasmogla si ajkulu kraj sebesi ajkulu kraj sebe daajkulu kraj sebe da imasali ti si odlucila sati si odlucila sa obicnimsi odlucila sa obicnim ribamaodlucila sa obicnim ribama dasa obicnim ribama da plivas

Ti si sa nekim, ti si car ali najbolje je kad si sam…Često poželim tvoj hod, ali ne bih ga pratio. U daljini kao da si ti, i vidim sebe kraj tebe. Možda sam lud, jer davno sam shvatio da ti za mene nisi tu. A ja još uvek okušavam čudo na mestu naših susreta.NIJE LAKO BITI ZENSKO!Ako imas novac-Il’ si sponzorusa,il’ si ljubavnica!Ako cutis-mutava si!Ako se doterujes-imas nekog drugog!Ako se ne doterujes ...Ne treba ti niko da ti kaže ko si ti ili šta si ti. Ti si ono što jesi!Ja smatram da bi trebalo da se osjećam povlašteno, što kraj sebe imam čovjeka kao što si ti.Ako si poslao devet glupaka da ti nešto kupe, ti si postao deseti.