Mnoštvo ljudi troši novac koji nisu zaradili, kako bi kupili stvari koje im nisu potrebne, da zadive ljude koji im se ne dopadaju.


mnotvo-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-kako-bi-kupili-stvari-koje-im-nisu-potrebne-da-zadive-ljude-koji-im-se-ne-dopadaju
vil smitmnotvoljuditroinovackojinisuzaradilikakobikupilistvarikojeimpotrebnedazadiveljudesenedopadajumnoštvo ljudiljudi trošitroši novacnovac kojikoji nisunisu zaradilikako bibi kupilikupili stvaristvari kojekoje imim nisunisu potrebneda zadivezadive ljudeljude kojikoji imim sese nene dopadajumnoštvo ljudi trošiljudi troši novactroši novac kojinovac koji nisukoji nisu zaradilikako bi kupilibi kupili stvarikupili stvari kojestvari koje imkoje im nisuim nisu potrebneda zadive ljudezadive ljude kojiljude koji imkoji im seim se nese ne dopadajumnoštvo ljudi troši novacljudi troši novac kojitroši novac koji nisunovac koji nisu zaradilikako bi kupili stvaribi kupili stvari kojekupili stvari koje imstvari koje im nisukoje im nisu potrebneda zadive ljude kojizadive ljude koji imljude koji im sekoji im se neim se ne dopadajumnoštvo ljudi troši novac kojiljudi troši novac koji nisutroši novac koji nisu zaradilikako bi kupili stvari kojebi kupili stvari koje imkupili stvari koje im nisustvari koje im nisu potrebneda zadive ljude koji imzadive ljude koji im seljude koji im se nekoji im se ne dopadaju

Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.Bogovi ne vole ljude koji malo rade. Ljudi koji nisu zauzeti sve vreme bi mogli da počnu da misle.Većinu važnih stvari u svetu postigli su ljudi koji nisu odustajali kada se činilo da uopšte nema nade.Uradite jednu stvar za koju mislite da ne možete da uradite. Možda nećete uspeti. Pokušajte ponovo. Više se potrudite drugi put. Samo ljudi koji se nisu mučili, nisu postigli uspeh. Ovo je tvoj trenutak. Iskoristi ga.Bogati za sebe ostavljaju prekomjerne rezerve stvari koje im nisu potrebne, dok milioni žive na rubu gladi. Ako bi svako ograničio svoj posjed samo na ono što mu je zaista potrebno, niko ne bi morao da živi u bijedi i svi bi bili zadovoljni.Mnoge majke, koje nisu želele da imaju više od jednog deteta, danas čupaju kose i gorko ridaju nad izgubljenim sinovima, u ovim ratnim sukobima, proklinjući često Boga i ljude, ali pri tom zaboravljajući da optuže sebe što nisu rodile još dece da im ostanu kao uteha.