Mnogo učenja nikada neće podučiti razumijevanju.


mnogo-uenja-nikada-nee-poduiti-razumijevanju
heraklitmnogoučenjanikadanećepodučitirazumijevanjumnogo učenjaučenja nikadanikada nećeneće podučitipodučiti razumijevanjumnogo učenja nikadaučenja nikada nećenikada neće podučitineće podučiti razumijevanjumnogo učenja nikada nećeučenja nikada neće podučitinikada neće podučiti razumijevanjumnogo učenja nikada neće podučitiučenja nikada neće podučiti razumijevanju

Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti.Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti.Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo.Mnogo smo snova sanjali, ali nikada ih odsanjali mili moj. Šteta.Volim da slušam. Mnogo sam naučio jer sam pažljivo slušao. Većina ljudi nikada ne sluša.Mnogo ste lepše nasmejane – nego napućene … Mnogo ste lepše u parku – nego na veš mašini … Mnogo ste lepše sa cvetom u ruci – nego telefonom u ...