Mnogo nesreće je došlo na ovaj svet usled nemarnosti i neizrečenih stvari.


mnogo-nesree-dolo-na-ovaj-svet-usled-nemarnosti-i-neizreenih-stvari
fjodor dostojevskimnogonesrećedolonaovajsvetuslednemarnostineizrečenihstvarimnogo nesrećenesreće jeje došlodošlo nana ovajovaj svetsvet usledusled nemarnostinemarnosti ii neizrečenihneizrečenih stvarimnogo nesreće jenesreće je došloje došlo nadošlo na ovajna ovaj svetovaj svet usledsvet usled nemarnostiusled nemarnosti inemarnosti i neizrečenihi neizrečenih stvarimnogo nesreće je došlonesreće je došlo naje došlo na ovajdošlo na ovaj svetna ovaj svet usledovaj svet usled nemarnostisvet usled nemarnosti iusled nemarnosti i neizrečenihnemarnosti i neizrečenih stvarimnogo nesreće je došlo nanesreće je došlo na ovajje došlo na ovaj svetdošlo na ovaj svet usledna ovaj svet usled nemarnostiovaj svet usled nemarnosti isvet usled nemarnosti i neizrečenihusled nemarnosti i neizrečenih stvari

Moram da se ponovo priviknem na ovaj svet ili ću završiti u ludilu.Nije mi žao da napustim ovaj svet, ali mi je žao što ostavljam tolike lepotice.Umreti sutra je isto toliko dobro koliko i umreti bilo kog drugog dana. Svaki dan bio je stvoren da se proživi ili da se napusti ovaj svet.Čovječanstvo poseduje različite kreativne kapacitete, a osjećaj optimizma, za koji mislim da postoji razlog, zapravo dolazi iz istorije. Ne iz egzistencije ovih kapaciteta, već iz činjenice da su tokom istorije ljudi vodili hrabru borbu protiv strašnih stvari i osvajali veoma važne borbe za slobodu i pravdu, ne bez regresija jer se stvari kreću i unazad, takođe, ali je tokom vremena došlo do definitivnog progresa u proširenju oblasti prava, pravde, moralnih obzira.Mnogo ste lepše nasmejane – nego napućene … Mnogo ste lepše u parku – nego na veš mašini … Mnogo ste lepše sa cvetom u ruci – nego telefonom u ...Život mi je darovao jedan srećan dan. A kad se ima u vidu kako je sazdan ovaj svet, jedan srećan dan gotovo da je ravan čudu.