Mnogo je misli, pesama, slavopojki, hramova podignuto u slavu znanja. Svaki bukvar počinje pesmicom: Znanje je snaga, znanje je moć, učite deco dan i noć. Međutim, učite deco dan i noć - pa ćete videti kako ćete proć.


mnogo-misli-pesama-slavopojki-hramova-podignuto-u-slavu-znanja-svaki-bukvar-poinje-pesmicom-znanje-snaga-znanje-mo-uite-deco-dan-i-no-meutim-uite
matija bećkovićmnogomislipesamaslavopojkihramovapodignutoslavuznanjasvakibukvarpočinjepesmicomznanjesnagaznanjemoćučitedecodannoćmeđutimnoćpaćetevidetikakoproćmnogo jeje mislihramova podignutopodignuto uu slavuslavu znanjasvaki bukvarbukvar počinjepočinje pesmicomznanje jeje snagaznanje jeje moćučite decodeco dandan ii noćučite decodeco dandan ii noćnoćpapa ćetećete videtivideti kakokako ćetećete proćmnogo je mislihramova podignuto upodignuto u slavuu slavu znanjasvaki bukvar počinjebukvar počinje pesmicomznanje je snagaznanje je moćučite deco dandeco dan idan i noćučite deco dandeco dan idan i noći noćpa ćetepa ćete videtićete videti kakovideti kako ćetekako ćete proć

Učite, učite, učite i bit ćete prosječni. Ljubite, ljubite i bit ćete veliki.Svaki čovekov dan je mračna noć. Niko ne zna šta ga čeka sledećeg trenutka i uprkos tome svi idu napred. Zato što imaju poverenja. Zato što Veruju.Lepa je noć čoveku koji zna da će svanuti dan.Od noći napravi noć, a od dana dan, pa će ti život biti radostan.Zaljubljenima i besposlenima dan je tako dug, a noć tako kratka.Smatrajući da je svaki dan isti, mozes oslepjeti. Svaki dan je drugačiji, i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo.