Mnogo bolje se snalazim kad mi oduzmu reč, nego kad mi je daju, baš kao i čitav naš narod koji je najveća svoja dela stvorio u najtežim vremenima. - Činija Citata

Mnogo bolje se snalazim kad mi oduzmu reč, nego kad mi je daju, baš kao i čitav naš narod koji je najveća svoja dela stvorio u najtežim vremenima.


mnogo-bolje-se-snalazim-kad-mi-oduzmu-re-nego-kad-mi-daju-ba-kao-i-itav-na-narod-koji-najvea-svoja-dela-stvorio-u-najteim-vremenima
matija bećkovićmnogoboljesesnalazimkadmioduzmurečnegodajubakaočitavnanarodkojinajvećasvojadelastvorionajtežimvremenimamnogo boljebolje sese snalazimsnalazim kadkad mimi oduzmuoduzmu rečnego kadkad mimi jeje dajubaš kaokao ii čitavčitav našnaš narodnarod kojikoji jeje najvećanajveća svojasvoja deladela stvoriostvorio uu najtežimnajtežim vremenimamnogo bolje sebolje se snalazimse snalazim kadsnalazim kad mikad mi oduzmumi oduzmu rečnego kad mikad mi jemi je dajubaš kao ikao i čitavi čitav naščitav naš narodnaš narod kojinarod koji jekoji je najvećaje najveća svojanajveća svoja delasvoja dela stvoriodela stvorio ustvorio u najtežimu najtežim vremenimamnogo bolje se snalazimbolje se snalazim kadse snalazim kad misnalazim kad mi oduzmukad mi oduzmu rečnego kad mi jekad mi je dajubaš kao i čitavkao i čitav naši čitav naš narodčitav naš narod kojinaš narod koji jenarod koji je najvećakoji je najveća svojaje najveća svoja delanajveća svoja dela stvoriosvoja dela stvorio udela stvorio u najtežimstvorio u najtežim vremenimamnogo bolje se snalazim kadbolje se snalazim kad mise snalazim kad mi oduzmusnalazim kad mi oduzmu rečnego kad mi je dajubaš kao i čitav naškao i čitav naš narodi čitav naš narod kojičitav naš narod koji jenaš narod koji je najvećanarod koji je najveća svojakoji je najveća svoja delaje najveća svoja dela stvorionajveća svoja dela stvorio usvoja dela stvorio u najtežimdela stvorio u najtežim vremenima

Lupi mi šamar, onaj najjači, kad počnem da kukam nad životom i kad počnem da žalim sebe. Pokaži mi prstom ono što imam, pokaži mi one koji to nemaju. Ne ...svi mi koji mrzimo kad nas neko doda na face,i pita,sory se mi znamo :)Svi mi nosimo zastave, ali su najteže borbe u sutonu kad se osećaju sakriveni zakoni života kao olovo i kada je teža teška kao grob.Sasvim sigurno je došlo vrijeme da naš identitet kao ljudi za nas postane najvažniji: da naše zajedničko biti čovjek prepoznamo kao naš prvi identitet; da smo prije svega ljudi koji su rođeni u ovom današnjem svijetu da bi bili voljeni i da bi voljeli – mi smo povezani jedni sa drugima i potrebni smo jedni drugima.Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre....reč ni kad je u najdubljoj šumi izgovorena ne ostaje na mestu, a pogotovo kad se napiše ili čak i drugima kaže..