Mlado poljubiti i bogato zakinuti nije greh.


mlado-poljubiti-i-bogato-zakinuti-nije-greh
narodne poslovicemladopoljubitibogatozakinutinijegrehmlado poljubitipoljubiti ii bogatobogato zakinutizakinuti nijenije grehmlado poljubiti ipoljubiti i bogatoi bogato zakinutibogato zakinuti nijezakinuti nije grehmlado poljubiti i bogatopoljubiti i bogato zakinutii bogato zakinuti nijebogato zakinuti nije grehmlado poljubiti i bogato zakinutipoljubiti i bogato zakinuti nijei bogato zakinuti nije greh

Mlado se drvo savija.Pas i mačka mogu se poljubiti, oni time neće postati prijatelji.Halle Berry je tako lijepa i htjela sam je poljubiti. Rekla sam reditelju i scenaristima: Kako možete imati nas dvije u filmu a da se ne poljubimo? Pa to je prava šteta!Koje su dve zle stvari o kojima ljudi najradije razgovaraju? Tuđi greh i svoja pobeda.Znaj da ti i najmanju šalu Bog u greh upisuje. Nisi ti više mali.Kajanje je lek za svaki greh.