Mislim da duhovni napredak na jednoj određenoj tački od nas zahteva da prestanemo ubijati živa subića za zadovoljenje telesnih prohteva.


mislim-da-duhovni-napredak-na-jednoj-odreenoj-ki-od-nas-zahteva-da-prestanemo-ubijati-iva-subia-za-zadovoljenje-telesnih-prohteva
mahatma gandimislimdaduhovninapredaknajednojodređenojtačkiodnaszahtevaprestanemoubijatiživasubićazazadovoljenjetelesnihprohtevamislim dada duhovniduhovni napredaknapredak nana jednojjednoj određenojodređenoj tačkitački odod nasnas zahtevazahteva dada prestanemoprestanemo ubijatiubijati živaživa subićasubića zaza zadovoljenjezadovoljenje telesnihtelesnih prohtevamislim da duhovnida duhovni napredakduhovni napredak nanapredak na jednojna jednoj određenojjednoj određenoj tačkiodređenoj tački odtački od nasod nas zahtevanas zahteva dazahteva da prestanemoda prestanemo ubijatiprestanemo ubijati živaubijati živa subićaživa subića zasubića za zadovoljenjeza zadovoljenje telesnihzadovoljenje telesnih prohtevamislim da duhovni napredakda duhovni napredak naduhovni napredak na jednojnapredak na jednoj određenojna jednoj određenoj tačkijednoj određenoj tački ododređenoj tački od nastački od nas zahtevaod nas zahteva danas zahteva da prestanemozahteva da prestanemo ubijatida prestanemo ubijati živaprestanemo ubijati živa subićaubijati živa subića zaživa subića za zadovoljenjesubića za zadovoljenje telesnihza zadovoljenje telesnih prohtevamislim da duhovni napredak nada duhovni napredak na jednojduhovni napredak na jednoj određenojnapredak na jednoj određenoj tačkina jednoj određenoj tački odjednoj određenoj tački od nasodređenoj tački od nas zahtevatački od nas zahteva daod nas zahteva da prestanemonas zahteva da prestanemo ubijatizahteva da prestanemo ubijati živada prestanemo ubijati živa subićaprestanemo ubijati živa subića zaubijati živa subića za zadovoljenježiva subića za zadovoljenje telesnihsubića za zadovoljenje telesnih prohteva

Mislim da dok sam ja živa premijer neće biti žena.Nije dovoljno jednoj stvari okrenuti ledja pa da prestane da nas muči i goni.Mislim da nam se ljubav, ako je tražimo bez straha, takođe ukaže i onda privlači sve više ljubavi. Ako nas jedna osoba želi, svi nas žele. Međutim, ako smo sami, postajemo još usamljeniji. Čudan je život.Ljubav nije rezultat seksualnog zadovoljenja, već je seksualno zadovoljenje rezultat ljubavi.Mi smo ljubavnici i zato ne možemo da prestanemo da se volimo.Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi.