Mene ne uznemirava smrt, nego umiranje.


mene-ne-uznemirava-smrt-nego-umiranje
baruh de spinozameneneuznemiravasmrtnegoumiranjemene nene uznemiravauznemirava smrtnego umiranjemene ne uznemiravane uznemirava smrtmene ne uznemirava smrt

Trebaš biti žena čiji pogled uznemirava, osmijeh poražava a karakter osvaja.Mene ne zanima istina. Ja znam ko je u pravu.Mene ne zanim istina. Ja znam ko je u pravu.Ljudi nikada nisu spremni da umru osim ukoliko je to za slobodu; stoga oni ne vjeruju potpuno u umiranje.Niko ne želi da umre. Čak i oni koji žele u raj ne žele da umru da bi otišli tamo. A ipak, smrt je destinacija na koju ćemo svi otići. Niko ne može pobeći. I tako treba da bude, zato što je smrt verovatno najbolji izum života.Jedna smrt je tragedija; smrt miliona je statistika.