Maloj sreći se radujem, a velikoj obaram glavu dole u zahvalnosti Gospodaru svome.


maloj-srei-se-radujem-a-velikoj-obaram-glavu-dole-u-zahvalnosti-gospodaru-svome
poslovice korisnikamalojsrećiseradujemvelikojobaramglavudolezahvalnostigospodarusvomemaloj srećisreći sese radujemvelikoj obaramobaram glavuglavu doledole uu zahvalnostizahvalnosti gospodarugospodaru svomemaloj sreći sesreći se radujema velikoj obaramvelikoj obaram glavuobaram glavu doleglavu dole udole u zahvalnostiu zahvalnosti gospodaruzahvalnosti gospodaru svomemaloj sreći se radujema velikoj obaram glavuvelikoj obaram glavu doleobaram glavu dole uglavu dole u zahvalnostidole u zahvalnosti gospodaruu zahvalnosti gospodaru svomea velikoj obaram glavu dolevelikoj obaram glavu dole uobaram glavu dole u zahvalnostiglavu dole u zahvalnosti gospodarudole u zahvalnosti gospodaru svome

Problem ?… Za vjernika je problem dobar znak kretnje ka svome Gospodaru i lijepa najava napretka. Za njega je to, još jedna prilika u nizu, da pokaže sve ljepote i vještine koje je stekao na tom putu… Zato, uhvatimo se u koštac sa problemima današnjice i ne ostajmo samo nijemi posmatrači…Srećni nikad ne razmišljaju o sreći. To je posao za nesrećne. Svi primete sreću u nesreći, a o nesreći u sreći razmišljaju samo blesavi. I iskusni…Put na gore i put prema dole je jedan i isti.Možda ti i ne slutiš koliko volim tvoju tršavu glavu, detinju glavu koja miriše na sapun i penušavi aprilski vetar.Kako izgubiti na kilazi: Okrenete glavu na desnu stranu, onda okrenete glavu na levu stranu. I ponovite te pokrete svaki put kad vas neko ponudi hranom. :DNe osudjuj me. Ni za grube reči, ni za preke poglede. Svakom se loš dan omakne. Ja nisam savršena i ne želim da budem. Znam da se radujem, ali i da se ljutim ...