Malen je sobičak srce bekrije, jednu jedinu može primiti. Ali bez brige, sve da santa nebo prekrije, ti imaš di prezimiti. - Činija Citata

Malen je sobičak srce bekrije, jednu jedinu može primiti. Ali bez brige, sve da santa nebo prekrije, ti imaš di prezimiti.


malen-sobiak-srce-bekrije-jednu-jedinu-moe-primiti-ali-bez-brige-sve-da-santa-nebo-prekrije-ti-ima-di-prezimiti
Đorđe balaševićmalensobičaksrcebekrijejednujedinumožeprimitialibezbrigesvedasantaneboprekrijetiimadiprezimitimalen jeje sobičaksobičak srcesrce bekrijejednu jedinujedinu možemože primitiali bezbez brigesve dada santasanta nebonebo prekrijeti imašimaš didi prezimitimalen je sobičakje sobičak srcesobičak srce bekrijejednu jedinu možejedinu može primitiali bez brigesve da santada santa nebosanta nebo prekrijeti imaš diimaš di prezimitimalen je sobičak srceje sobičak srce bekrijejednu jedinu može primitisve da santa neboda santa nebo prekrijeti imaš di prezimitimalen je sobičak srce bekrijesve da santa nebo prekrije

Čovek može da kaže da mu život nije promašen ako može bar jednu jedinu stvar da uradi bolje od drugih.Zapamti, kad god ti zatreba ruka za pomoć, naćićeš jednu kod sebe. Kako stariš, shvatićeš da imaš dve ruke: jednu da pomogneš sebi, drugu da pomogneš drugima.Kad imaš srce, ne možeš da imaš gaće.Ali fora je u tome što ti imaš njegovu sliku, a ja njega :))Ženidba, to je prosto jedna sreća. Imaš, kažu, punu vreću zmija i među njima jedna jegulja; turiš ruku u vreću pa biraš! E, pa hajde ti sad potrefi baš onu jednu, jedinu jegulju.Svi mi živimo u nekom svom posebnom svetu. Ali ako pogledaš zvezdano nebo, videt ćeš da se svi ti različiti svetovi spajaju obrazujući sazvežđa, sunčeve sisteme, galaksije.