Majka je božanstvo, a otac bogatstvo doma.


majka-boanstvo-a-otac-bogatstvo-doma
indijska poslovicamajkabožanstvootacbogatstvodomamajka jeje božanstvootac bogatstvobogatstvo domamajka je božanstvoa otac bogatstvootac bogatstvo domaa otac bogatstvo doma

Mater certa, pater incertus est. – Majka je sigurna, ali ne i tko je otac.U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Udala se moma, da je nije doma.Naše bogatstvo nisu samo fabrike i putevi. Naše bogatstvo je čovek, novi čovek, socijalistički čovek, koga treba izgrađivati.Kakav otac, takav sin.Majka: puna su, usta.