Ma koliko bio tijesan čovjekov vidokrug, njegova mašta je široka.


ma-koliko-bio-tijesan-ovjekov-vidokrug-njegova-iroka
kemal jašarkolikobiotijesančovjekovvidokrugnjegovamatairokama kolikokoliko biobio tijesantijesan čovjekovčovjekov vidokrugnjegova maštamašta jeje širokama koliko biokoliko bio tijesanbio tijesan čovjekovtijesan čovjekov vidokrugnjegova mašta jemašta je širokama koliko bio tijesankoliko bio tijesan čovjekovbio tijesan čovjekov vidokrugnjegova mašta je širokama koliko bio tijesan čovjekovkoliko bio tijesan čovjekov vidokrug

Nemoj nikada misliti da rat, ma koliko potreban bio, ma koliko opravdan bio, nije zločin.Stara ljubav još je živa, ne želim život novi. Ma koliko da si tuđi, ne daju te moji snovi.Ma koliko okorela nečija ćud, rastopiće se na vatri ljubavi. Ako se pak ne promeni znači da vatra nije bila dovoljno jaka.Skidaju se lik i riba. Lik pita: A koliko ti imaš godina? Trinaest. Trinaest?! Ma m’rš napolje! Ijao, ijao, što smo sujeverni! :PDobro guram, kroz život buran i mada živim dosta srećno, ja nemam nikoga konkretno. Uz kog bi bio i srećan i lud i tako miran i siguran svud, ja nemam nikog da mašta i priča mi svašta svu noć.Samo staro drvo zna koliko je rat bio užasan, no na žalost ne može nam to ispričat.