Lupus in fabula – Mi o vuku vuk na vrata.


lupus-in-fabula-mi-o-vuku-vuk-na-vrata
latinske poslovicelupusinfabulamivukuvuknavratalupus inin fabulafabula –– mimi oo vukuvuku vukvuk nana vratalupus in fabulain fabula –fabula – mi– mi omi o vukuo vuku vukvuku vuk navuk na vratalupus in fabula –in fabula – mifabula – mi o– mi o vukumi o vuku vuko vuku vuk navuku vuk na vratalupus in fabula – miin fabula – mi ofabula – mi o vuku– mi o vuku vukmi o vuku vuk nao vuku vuk na vrata

Mi o vuku, a vuk na vrata.Vuk u priči. (slično Mi o vuku, vuk na vrata.)Luat in corpore, qui non habet in aere. – Tko nema platiti u novcu, plaća tijelom.Svadjam se sa stvarima. Sedim sama ispred kompa i smejem se k’o kreten. Vucem vrata na kojim velikim slovima pise GURAJ. Moram da pozovem ...Mi idemo stalno napred, otvaramo nova vrata i radimo nove stvari zato sto smo radoznali, a radoznalost nas stalno vodi novim putevima.Ljudi često cijelog vijeka vuku za sobom obzire, kao lance, a na kraju vide koliko su nedostojni i nepotpuni.