Lukavstvo je namera da se drugom nanese šteta.


lukavstvo-namera-da-se-drugom-nanese-teta
horacijelukavstvonameradasedrugomnanesetetalukavstvo jeje nameranamera dada sese drugomdrugom nanesenanese štetalukavstvo je nameraje namera danamera da seda se drugomse drugom nanesedrugom nanese štetalukavstvo je namera daje namera da senamera da se drugomda se drugom nanesese drugom nanese štetalukavstvo je namera da seje namera da se drugomnamera da se drugom naneseda se drugom nanese šteta

Otvorilo mi se vec više puta, i mada svaki put uredno nešto poželim, želje mi se baš i ne ispunjavaju. Negde je zapelo. Možda se ispunjavaju nekom drugom? Ne bi bilo prvi put. Nema veze, ne ljutim se. Dobre su to želje, šteta bi bilo da samo tako propadnu.Otvorilo mi se vec više puta, i mada svaki put uredno nešto poželim, želje mi se baš i ne ispunjavaju. Negde je zapelo.Možda se ispunjavaju nekom drugom? Ne bi bilo prvi put.Nema veze, ne ljutim se. Dobre su to želje, šteta bi bilo da samo tako propadnu.Moja namera nikad nije bila da budem čudan. Uvek su me drugi ljudi zvali čudnim.Jedna šteta, sto grehah.Jedna me mlada žena pitala gde da nanese parfem, rekla sam joj da ga stavi gde god želi biti poljubljena.Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi u nekom drugom cirkusu.