Ludosti učinjene u mladosti ne može nadoknaditi sva mudrost u starosti.


ludosti-uinjene-u-mladosti-ne-moe-nadoknaditi-sva-mudrost-u-starosti
bertrand raselludostiučinjenemladostinemoženadoknaditisvamudroststarostiludosti učinjeneučinjene uu mladostimladosti nene možemože nadoknaditinadoknaditi svasva mudrostmudrost uu starostiludosti učinjene uučinjene u mladostiu mladosti nemladosti ne možene može nadoknaditimože nadoknaditi svanadoknaditi sva mudrostsva mudrost umudrost u starostiludosti učinjene u mladostiučinjene u mladosti neu mladosti ne možemladosti ne može nadoknaditine može nadoknaditi svamože nadoknaditi sva mudrostnadoknaditi sva mudrost usva mudrost u starostiludosti učinjene u mladosti neučinjene u mladosti ne možeu mladosti ne može nadoknaditimladosti ne može nadoknaditi svane može nadoknaditi sva mudrostmože nadoknaditi sva mudrost unadoknaditi sva mudrost u starosti

Stidljivost je ukras mladosti, a sramota starosti.Ko u mladosti luduje, taj u starosti tuguje.Snaga i lepota odlike su mladosti, dok je razboritost cvet starosti.Još u mladosti trebaš odseći štap na koji ćeš se oslanjati u starosti.Još u mladosti treba da odsječeš štap na koji ćeš se oslanjati u starosti.U starosti čovek se bolje čuva od nesreće, a u mladosti je bolje podnosi.