Ludo je voleti nekoga ko te povredjuje, a jos ludje misliti da te neko ko te povredjuje voli. - Činija Citata

Ludo je voleti nekoga ko te povredjuje, a jos ludje misliti da te neko ko te povredjuje voli.


ludo-voleti-nekoga-ko-te-povredjuje-a-jos-ludje-misliti-da-te-neko-ko-te-povredjuje-voli
ludovoletinekogakotepovredjujejosludjemislitidanekopovredjujevoliludo jeje voletivoleti nekoganekoga koko tete povredjujejos ludjeludje mislitimisliti dada tete nekoneko koko tete povredjujepovredjuje voliludo je voletije voleti nekogavoleti nekoga konekoga ko teko te povredjujea jos ludjejos ludje mislitiludje misliti damisliti da teda te nekote neko koneko ko teko te povredjujete povredjuje voliludo je voleti nekogaje voleti nekoga kovoleti nekoga ko tenekoga ko te povredjujea jos ludje mislitijos ludje misliti daludje misliti da temisliti da te nekoda te neko kote neko ko teneko ko te povredjujeko te povredjuje voliludo je voleti nekoga koje voleti nekoga ko tevoleti nekoga ko te povredjujea jos ludje misliti dajos ludje misliti da teludje misliti da te nekomisliti da te neko koda te neko ko tete neko ko te povredjujeneko ko te povredjuje voli

Najveća i najgluplja greška u životu je misliti da te neko, ko te je povredio, neće povrediti ponovo.Onaj ko te ne voli ne zna kako to da sakrije, a onaj ko te voli ne zna to da pokaze.Voli onog ko` voli tebe,samo pazi da te ne zajebe. Kad ti kaže:umrijet ću zbog tebe,ti mu reci:umri ko` te jebe.! :DOnaj ko te u suze tera, taj te i voli.I svaki put kad je povrediš, nekoliko dana će te izbegavati, a posle toga će te voleti još više, još jače. Nažalost, to ti je žena koja te voli svim ...Teško je voleti još teže ne voleti a najteže naći voljenog koji te voli.