LJudi uče kako da govore; a medjutim, glavna je nauka kako i kad da ćute.


ljudi-ue-kako-da-govore-a-medjutim-glavna-nauka-kako-i-kad-da-ute
lav tolstojljudiučekakodagovoremedjutimglavnanaukakadćuteljudi učeuče kakokako dada govoreglavna jeje naukanauka kakokako ii kadkad dada ćuteljudi uče kakouče kako dakako da govoreglavna je naukaje nauka kakonauka kako ikako i kadi kad dakad da ćuteljudi uče kako dauče kako da govoreglavna je nauka kakoje nauka kako inauka kako i kadkako i kad dai kad da ćuteljudi uče kako da govoreglavna je nauka kako ije nauka kako i kadnauka kako i kad dakako i kad da ćute

Suštinski su filmovi ti koji su pokretali stvari u Americi od trenutka kad su smišljeni. Oni ti govore šta da radiš, kako to da radiš, kad da to radiš, kako da se osećaš u vezi toga, i kako da gledaš na to kako se osećaš u vezi toga.Objasnio mi je da se patnja javlja onda kad očekujemo da nas drugi vole onako kako smo mi to zamislili, a ne onako kako ljubav treba da izgleda - slobodna, nesputana, da nas usmjerava svojom snagom i da nam ne dozvoli da posustanemo.Objasnio mi je da se patnja javlja onda kad očekujemo da nas drugi vole onako kako smo mi to zamislili, a ne onako kako ljubav treba da izgleda – slobodna, nesputana, da nas usmjerava svojom snagom i da nam ne dozvoli da posustanemo.Znate šta je ironično? Što još i danas kad mi govore o njemu, pridavaju sićušnu, neprimetnu, a za mene još kako razornu zamenicu ’tvoj’.Znaj kako da slušaš i profitiraćeš čak i od onih koji loše govore.Pohlepnan čovek muči dvostruku muku; kako da zgrne novac i kako da ga potroši.