Ljudi koji vole samo jednom u životu, u stvari su površni. Ono što oni nazivaju vjernošću, to je ljenost navike ili nedostatak fantazije. - Činija Citata

Ljudi koji vole samo jednom u životu, u stvari su površni. Ono što oni nazivaju vjernošću, to je ljenost navike ili nedostatak fantazije.


ljudi-koji-vole-samo-jednom-u-ivotu-u-stvari-su-povr-ono-to-oni-nazivaju-vjernou-to-ljenost-navike-ili-nedostatak-fantazije
oskar vajldljudikojivolesamojednomživotustvarisupovrnionotooninazivajuvjernoćutoljenostnavikeilinedostatakfantazijeljudi kojikoji volevole samosamo jednomjednom uu životuu stvaristvari susu površniono štošto onioni nazivajunazivaju vjernošćuje ljenostljenost navikenavike iliili nedostataknedostatak fantazijeljudi koji volekoji vole samovole samo jednomsamo jednom ujednom u životuu stvari sustvari su površniono što oništo oni nazivajuoni nazivaju vjernošćuje ljenost navikeljenost navike ilinavike ili nedostatakili nedostatak fantazijeljudi koji vole samokoji vole samo jednomvole samo jednom usamo jednom u životuu stvari su površniono što oni nazivajušto oni nazivaju vjernošćuje ljenost navike ililjenost navike ili nedostataknavike ili nedostatak fantazijeljudi koji vole samo jednomkoji vole samo jednom uvole samo jednom u životuono što oni nazivaju vjernošćuje ljenost navike ili nedostatakljenost navike ili nedostatak fantazije

Svi koji su povjerovali u moć znanja i nešto naučili, osjetili su koliko su pogriješili. Ali se više nije imalo kud. Ono što su jednom naučili nisu mogli lako zaboraviti. Posljedice lakomislenog učenja pretrpjeli su svi koji su učili: oni koji su samo osjetili ukus znanja, a pogotovo oni koji su stekli najviše obrazovanje.Odabrani su samo oni kojima lepe stvari znače samo lepotu. Ne postoji moralna ili nemoralna knjiga. Knjige su dobro ili loše napisane. To je sve.Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro.Budite plemenito iskreni u načinu na koji prilazite raspravi; jer to što kažete isto je što misli i ostatak hipokritičnog svijeta, samo što oni to nisu u stanju priznati.Postoje različiti oblici ljubavi. Jedni vole da stiču bogatstvo, drugi da pobeđuju u gimnastici, treći da budu zdravi, četvrti da nešto stvaraju, a svi ti oblici ljubavi, u završnici su ljubav prema dobru i sreći. Ljudi vole samo dobro i to tako da ono bude zauvek njihovo, što znači da ljubav ujedno teži i besmrtnosti.Verujem u Boga, ali ne verujem da je on jedno biće, dugobradi starac na nebu. Verujem da je ono što ljudi nazivaju Bogom u svima nama. Verujem kako su Isus, Muhamed, Buda i svi ostali bili potpuno u pravu. Pogrešili su samo ljudi koji su prevodili i tumačili njihove poruke.