Ljudi koji imaju hrabrost i karakter drugim su ljudima uvek neugodni.


ljudi-koji-imaju-hrabrost-i-karakter-drugim-su-ljudima-uvek-neugodni
herman heseljudikojiimajuhrabrostkarakterdrugimsuljudimauvekneugodniljudi kojikoji imajuimaju hrabrosthrabrost ii karakterkarakter drugimdrugim susu ljudimaljudima uvekuvek neugodniljudi koji imajukoji imaju hrabrostimaju hrabrost ihrabrost i karakteri karakter drugimkarakter drugim sudrugim su ljudimasu ljudima uvekljudima uvek neugodniljudi koji imaju hrabrostkoji imaju hrabrost iimaju hrabrost i karakterhrabrost i karakter drugimi karakter drugim sukarakter drugim su ljudimadrugim su ljudima uveksu ljudima uvek neugodniljudi koji imaju hrabrost ikoji imaju hrabrost i karakterimaju hrabrost i karakter drugimhrabrost i karakter drugim sui karakter drugim su ljudimakarakter drugim su ljudima uvekdrugim su ljudima uvek neugodni

Ljudi koji imaju hrabrosti i karaktera drugim su ljudima uvek neugodni.Ljudi su dorasli da se obračunaju sa drugim ljudima, ali ne s problemima.Čovek i nesvesno ispravlja svoje uspomene, idealizujući ljude i događaje koji su mu dragi, potiskujući i potpuno zaboravljajući one koji su mu neugodni.Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne voli, i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili.Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne vole, i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili.Jedina stvar koja može pokvariti dan su ljudi. Ljudi su uvek bili ograničenje sreće osim jako malog broja koji su dobri kao samo proleće.