Ljudi koji daju svoje glasove ne odlučuju o ishodu izbora. O izborima odlučuju oni koji broje glasove.


ljudi-koji-daju-svoje-glasove-ne-odluuju-o-ishodu-izbora-o-izborima-odluuju-oni-koji-broje-glasove
josif staljinljudikojidajusvojeglasoveneodlučujuishoduizboraizborimaonibrojeglasoveljudi kojikoji dajudaju svojesvoje glasoveglasove nene odlučujuodlučuju oo ishoduishodu izborao izborimaizborima odlučujuodlučuju onioni kojikoji brojebroje glasoveljudi koji dajukoji daju svojedaju svoje glasovesvoje glasove neglasove ne odlučujune odlučuju oodlučuju o ishoduo ishodu izborao izborima odlučujuizborima odlučuju oniodlučuju oni kojioni koji brojekoji broje glasoveljudi koji daju svojekoji daju svoje glasovedaju svoje glasove nesvoje glasove ne odlučujuglasove ne odlučuju one odlučuju o ishoduodlučuju o ishodu izborao izborima odlučuju oniizborima odlučuju oni kojiodlučuju oni koji brojeoni koji broje glasoveljudi koji daju svoje glasovekoji daju svoje glasove nedaju svoje glasove ne odlučujusvoje glasove ne odlučuju oglasove ne odlučuju o ishodune odlučuju o ishodu izborao izborima odlučuju oni kojiizborima odlučuju oni koji brojeodlučuju oni koji broje glasove

Dovoljno je da ljudi znaju da su se izbori održali. Ljudi koji glasaju ne odlučuju ništa. Ljudi koji broje glasove odlučuju o svemu.I senke se boje bezbožnici: senke od drveća čine im se kao vojske. Gde god šta šušne, bezbožnik misli da osvetnik dolazi. Treptrenje lišća on čuje kao zveku sindžira; glasove ptica prima kao poklič lovaca koji jure divljač.Oni koji obrazuju decu se trebaju poštovati više od onih koji ih prave, zato što im njihovi roditelji daju život, a ovi prvi im daju znanje o umeću njegovog dobrog življenja.Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide.lako je moj cilj da otkrijem suštinu ljubavi, i premda patim zbog osoba kojima sam poklonila svoje srce, uviđam da oni koji su dotakli moju dušu, nisu uspijeli da probude moje telo, a oni koji su doticali moje tijelo, nisu uspijevali da dosegnu do moje duše.Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive.