Ljudi će se uvjeriti u tvoje argumente, tvoju iskrenost i tvoju ozbiljnost jedino sa tvojom - smrti.


ljudi-e-se-uvjeriti-u-tvoje-argumente-tvoju-iskrenost-i-tvoju-ozbiljnost-jedino-tvojom-smrti
alber kamiljudićeseuvjerititvojeargumentetvojuiskrenostozbiljnostjedinotvojomsmrtiljudi ćeće sese uvjeritiuvjeriti uu tvojetvoje argumentetvoju iskrenostiskrenost ii tvojutvoju ozbiljnostozbiljnost jedinojedino sasa tvojomtvojomsmrtiljudi će seće se uvjeritise uvjeriti uuvjeriti u tvojeu tvoje argumentetvoju iskrenost iiskrenost i tvojui tvoju ozbiljnosttvoju ozbiljnost jedinoozbiljnost jedino sajedino sa tvojomsa tvojomljudi će se uvjeritiće se uvjeriti use uvjeriti u tvojeuvjeriti u tvoje argumentetvoju iskrenost i tvojuiskrenost i tvoju ozbiljnosti tvoju ozbiljnost jedinotvoju ozbiljnost jedino saozbiljnost jedino sa tvojomjedino sa tvojomljudi će se uvjeriti uće se uvjeriti u tvojese uvjeriti u tvoje argumentetvoju iskrenost i tvoju ozbiljnostiskrenost i tvoju ozbiljnost jedinoi tvoju ozbiljnost jedino satvoju ozbiljnost jedino sa tvojomozbiljnost jedino sa tvojom

Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Neće ono što si učinio u prošlom životu uticati na tvoju sadašnjost, već će ono što činiš sada iskupiti tvoju prošlost, i logično promeniti budućnost.posle svega mi nedostajes tvoju ruku da mi dasOnaj osećaj kada te baš on ignoriše i voli tvoju drugaricu!Sjajno je kad znaš da tvoju ženu želi drugi muškarac.Ne možeš zabraniti smeh. Kada se pojavi, zasedne u tvoju omiljenu stolicu i ostaje tu dokle on hoće.