Ljude cenim po veličini srca, sve ostalo je manje bitno - Činija Citata

Ljude cenim po veličini srca, sve ostalo je manje bitno


ljude-cenim-po-veliini-srca-sve-ostalo-manje-bitno
ljudecenimpoveličinisrcasveostalomanjebitnoljude cenimcenim popo veličiniveličini srcasve ostaloostalo jeje manjemanje bitnoljude cenim pocenim po veličinipo veličini srcasve ostalo jeostalo je manjeje manje bitnoljude cenim po veličinicenim po veličini srcasve ostalo je manjeostalo je manje bitnoljude cenim po veličini srcasve ostalo je manje bitno

Ljude cenim po veličini srca, sve ostalo je manje bitno.Izaberi dan i uživaj u njemu. Dan kako prolazi… Ljude koje srećeš… Prošlost me je naučila da cenim sadašnjost, i neću da je pokvarim brigama o budućnosti.Velika mudrost koju me je deda naučio je da žene koje više vrište po noći, manje galame po danu…Muzika nije samo nešto što nas teši, ili zabavlja, već mnogo više od toga - jedna ideologija. Ljude možete prepoznati po vrsti muzike koju slušaju.Otkricu ti nesto ako dozvolis, nije bitno koga, bitno je koliko nekog volis….Ljude ne možete ničemu naučiti. Možete im samo pomoći da sve otkriju u sebi.