Ljubaznost uzvratiti zlim, oznaka je zločinca - Činija Citata

Ljubaznost uzvratiti zlim, oznaka je zločinca


ljubaznost-uzvratiti-zlim-oznaka-zloinca
konfučijeljubaznostuzvratitizlimoznakazločincaljubaznost uzvratitiuzvratiti zlimoznaka jeje zločincaljubaznost uzvratiti zlimoznaka je zločinca

Ne zameram ti, ovoliku ljubav je nemoguce uzvratiti…Ne zameram ti. Ovoliku ljubav je nemoguće uzvratiti.Ljubaznost je postala toliko retka da je ljudi smatraju flertom.Prut dobrog čini zlim, a zlog još gorim.Ljubaznost uzvrati ljubaznošću, ali zlo uzvrati pravdom.Proverite da li ste zaista dobar čovek. Pomozite onima koji vam ne mogu uzvratiti.