Ljubaznost uzvratiti zlim, oznaka je zločinca


ljubaznost-uzvratiti-zlim-oznaka-zloinca
konfučijeljubaznostuzvratitizlimoznakazločincaljubaznost uzvratitiuzvratiti zlimoznaka jeje zločincaljubaznost uzvratiti zlimoznaka je zločinca

Ljubaznost je postala toliko retka da je ljudi smatraju flertom.Ne zameram ti. Ovoliku ljubav je nemoguće uzvratiti.Ne zameram ti, ovoliku ljubav je nemoguce uzvratiti…Prut dobrog čini zlim, a zlog još gorim.Proverite da li ste zaista dobar čovek. Pomozite onima koji vam ne mogu uzvratiti.Ljubaznost uzvrati ljubaznošću, ali zlo uzvrati pravdom.