Ljubav je zahtevna. Ako zaljubljena osoba ne vidi nedelju dana osobu u koju je zaljubljena, ona se oseća nesrećnom. Pa ako je i samo jedan dan u pitanju. - Činija Citata

Ljubav je zahtevna. Ako zaljubljena osoba ne vidi nedelju dana osobu u koju je zaljubljena, ona se oseća nesrećnom. Pa ako je i samo jedan dan u pitanju.


ljubav-zahtevna-ako-zaljubljena-osoba-ne-vidi-nedelju-dana-osobu-u-koju-zaljubljena-ona-se-osea-nesrenom-pa-ako-i-samo-jedan-dan-u-pitanju
horhe luis borhesljubavzahtevnaakozaljubljenaosobanevidinedeljudanaosobukojuzaljubljenaonaseosećanesrećnompaakosamojedandanpitanjuljubav jeje zahtevnaako zaljubljenazaljubljena osobaosoba nene vidividi nedeljunedelju danadana osobuosobu uu kojukoju jeje zaljubljenaona sese osećaoseća nesrećnompa akoako jei samosamo jedanjedan dandan uu pitanjuljubav je zahtevnaako zaljubljena osobazaljubljena osoba neosoba ne vidine vidi nedeljuvidi nedelju dananedelju dana osobudana osobu uosobu u kojuu koju jekoju je zaljubljenaona se osećase oseća nesrećnompa ako jeako je ije i samoi samo jedansamo jedan danjedan dan udan u pitanju

Ljubav je uvek nova. Svejedno je volimo li jedan, dva, deset puta u životu - uvek smo pred situacijom koju ne poznajemo. Ljubav ne može odvesti u pakao ili raj, ali nas uvek nekuda odvede. Treba je prihvatiti, jer ona je hrana našeg postojanja.U jednog sam zaljubljena vec godinu dana, drugi mi se svidja pola godine, treci je lepsi od ove dvojice, ali ne znam boze sto mi ih saljes u isto vreme xDKad neka žena kupuje mušku košulju, onda je zaljubljena. Kad je pegla, onda je udata. Ako pri tome i peva, ona je i prvo i drugo.Ako hoćeš da budeš srećan jedan dan-napij se. Ako hoćeš da budeš srećan nedelju dana-oženi se. Ako hoćeš da budeš srećan celog života-gaji cveće.U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.Zapamtite – akcija izaziva reakciju. Kada ste u iskušenju da napustite svoje snove, naterajte sebe da pokušate još samo jedan dan, jednu nedelju, još jedan mesec, još jednu godinu… Bićete iznenađeni onim što se dešava kada konstantno odbijate da odustanete.