Ljubav je zahtevna. Ako zaljubljena osoba ne vidi nedelju dana osobu u koju je zaljubljena, ona se oseća nesrećnom. Pa ako je i samo jedan dan u pitanju.


ljubav-zahtevna-ako-zaljubljena-osoba-ne-vidi-nedelju-dana-osobu-u-koju-zaljubljena-ona-se-osea-nesrenom-pa-ako-i-samo-jedan-dan-u-pitanju
horhe luis borhesljubavzahtevnaakozaljubljenaosobanevidinedeljudanaosobukojuzaljubljenaonaseosećanesrećnompaakosamojedandanpitanjuljubav jeje zahtevnaako zaljubljenazaljubljena osobaosoba nene vidividi nedeljunedelju danadana osobuosobu uu kojukoju jeje zaljubljenaona sese osećaoseća nesrećnompa akoako jei samosamo jedanjedan dandan uu pitanjuljubav je zahtevnaako zaljubljena osobazaljubljena osoba neosoba ne vidine vidi nedeljuvidi nedelju dananedelju dana osobudana osobu uosobu u kojuu koju jekoju je zaljubljenaona se osećase oseća nesrećnompa ako jeako je ije i samoi samo jedansamo jedan danjedan dan udan u pitanju

Ako hoćeš da budeš srećan jedan dan-napij se. Ako hoćeš da budeš srećan nedelju dana-oženi se. Ako hoćeš da budeš srećan celog života-gaji cveće.Kad neka žena kupuje mušku košulju, onda je zaljubljena. Kad je pegla, onda je udata. Ako pri tome i peva, ona je i prvo i drugo.U jednog sam zaljubljena vec godinu dana, drugi mi se svidja pola godine, treci je lepsi od ove dvojice, ali ne znam boze sto mi ih saljes u isto vreme xDZapamtite – akcija izaziva reakciju. Kada ste u iskušenju da napustite svoje snove, naterajte sebe da pokušate još samo jedan dan, jednu nedelju, još jedan mesec, još jednu godinu… Bićete iznenađeni onim što se dešava kada konstantno odbijate da odustanete.Dobar karakter se ne formira za nedelju ili mesec dana. On se stvara pomalo, dan za danom.Ako zanemariš svoju umetnost jedan dan, ona će tebe zanemariti dva.