Ljubav je roditelja mnogih naslada.


ljubav-roditelja-mnogih-naslada
latinske posloviceljubavroditeljamnogihnasladaljubav jeje roditeljaroditelja mnogihmnogih nasladaljubav je roditeljaje roditelja mnogihroditelja mnogih nasladaljubav je roditelja mnogihje roditelja mnogih nasladaljubav je roditelja mnogih naslada

Rad je zadovoljstvo razuma, a nerad je naslada mašte.Ljudska duša samu sebe vređa ako dopusti da je savlada naslada ili bol.Djeca su ogledalo roditelja.Život je sačinjen od mnogih dijelova koji su međusobno zavareni.Život je sačinjen od mnogih delova koji su međusobno zavareni.Čovek ne može birati vreme u kojem će se roditi i živeti. Od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kojem narodu i od kojih roditelja.