Ljubav je roditelja mnogih naslada.


ljubav-roditelja-mnogih-naslada
latinske posloviceljubavroditeljamnogihnasladaljubav jeje roditeljaroditelja mnogihmnogih nasladaljubav je roditeljaje roditelja mnogihroditelja mnogih nasladaljubav je roditelja mnogihje roditelja mnogih nasladaljubav je roditelja mnogih naslada

Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja.Rad je zadovoljstvo razuma, a nerad je naslada mašte.Čovek ne može birati vreme u kojem će se roditi i živeti. Od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kojem narodu i od kojih roditelja.Ljudska duša samu sebe vređa ako dopusti da je savlada naslada ili bol.Ljubav je spontana i žudi za izrazom u radosti, ljepoti, istini, pa i u suzama. Ljubav živi u trenutku; ne gubi se u prošlosti i ne teži prema sutrašnjici. Ljubav je SADA.Djeca su ogledalo roditelja.