Ljubav počiva na planinskim vrhovima, iznad doline razuma. Ona je uzvišeno stanje postojanja, najviši vrh življenja.


ljubav-poiva-na-planinskim-vrhovima-iznad-doline-razuma-ona-uzvieno-stanje-postojanja-najvii-vrh-ivljenja
jack londonljubavpočivanaplaninskimvrhovimaiznaddolinerazumaonauzvienostanjepostojanjanajviivrhživljenjaljubav počivapočiva nana planinskimplaninskim vrhovimaiznad dolinedoline razumaona jeje uzvišenouzvišeno stanjestanje postojanjanajviši vrhvrh življenjaljubav počiva napočiva na planinskimna planinskim vrhovimaiznad doline razumaona je uzvišenoje uzvišeno stanjeuzvišeno stanje postojanjanajviši vrh življenjaljubav počiva na planinskimpočiva na planinskim vrhovimaona je uzvišeno stanjeje uzvišeno stanje postojanjaljubav počiva na planinskim vrhovimaona je uzvišeno stanje postojanja

Ljubav je poezija razuma!Majka - nemoj biti toliko iznad nje. Ona te zna i kad si bio manji.Ljubav je stanje u kojem čovjek vidi stvari onakvima kakve one nisu.Ljubav koja počiva na plemenitim motivima, traje večno i čini nas lepim i u stvarnosti.Ljubav je uvek nova. Svejedno je volimo li jedan, dva, deset puta u životu - uvek smo pred situacijom koju ne poznajemo. Ljubav ne može odvesti u pakao ili raj, ali nas uvek nekuda odvede. Treba je prihvatiti, jer ona je hrana našeg postojanja.U samoći nema mržnje: osamiti se znači očistiti se. Sve u samoći postaje uzvišeno, najviše, najdublje. Ako je čovek filozof, on se predaje samoći da bi znao cenu života, viši smisao o svetu, i da bi prišap božanstvu. Samo malog čoveka samoća napravi bolesnikom, i ona njegovu dušu otruje sumnjama i ispuni strahom. Ima sveta koji se ne sme obrnuti sam u šumi, i koji u strahu od samoće zaluta na otvorenom polju. Za samoću treba biti snažan i duhovitiji nego za najviši svet jednog društva.