Ljubav je poezija čula.


ljubav-poezija-ula
onore de balzakljubavpoezijačulaljubav jeje poezijapoezija čulaljubav je poezijaje poezija čulaljubav je poezija čula

Ljubav je poezija razuma!Ljubav nije veština. To je pitanje dara kao i poezija.Sve je poezija osim poezije.Čista matematika je, na svoj način, poezija ideja logike.Gde nas čula izdaju, razum nastupa.Drugi su je zvali imenom, a ja srcem… I čudno, njih je uvijek čula…