Ljubav nije problematična baš kao ni auto. Problematični su vozači, putnici i ulica.


ljubav-nije-problematina-ba-kao-auto-problemati-su-vozai-putnici-i-ulica
franc kafkaljubavnijeproblematičnabakaoautoproblematičnisuvozačiputniciulicaljubav nijenije problematičnaproblematična bašbaš kaokao nini autoproblematični susu vozačiputnici ii ulicaljubav nije problematičnanije problematična bašproblematična baš kaobaš kao nikao ni autoproblematični su vozačiputnici i ulicaljubav nije problematična bašnije problematična baš kaoproblematična baš kao nibaš kao ni autoljubav nije problematična baš kaonije problematična baš kao niproblematična baš kao ni auto

Put od pojave do stvarnosti često je veoma težak i dugačak, a mnogi ljudi su veoma loši putnici. Moramo da im oprostimo kada se teturaju i udaraju nas, kao da udaraju u zid.Grješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu.Legende su baš kao i uspavanke te koje će vas uspavati ako niste sasvim budni.Ljubav nije veština. To je pitanje dara kao i poezija.Plašljivci su kao prašina, ne zavređuju ni hvalu ni mržnju.Zoustvjo padur auto Yugo45 u auto cvjk padur kaze izadte napolje on mu kaze ja bi al nemgu on mu kaze bolje da sami izadjete nego slom on nemu kako kad nmam nogu