lijepa si!! hvala!


lijepa-hvala
lijepahvalalijepa si

Kada se lijepa žena smije, džep plaće.Zna se koja vrsta priča počinje sa: bilo jednom. Ne hvala, već izvesno vreme ne verujem u bajke.Dragi živci, hvala vam što ste uvijek bili uz mene. Da vas nema pola grada bi već bilo mrtvo.Dobro vino i lijepa žena – to su dva najljepša otrova.Svaka žena treba biti kao ruža, lijepa, ali bodljiva dok ne dođe pravi da je ubere.Dovoljno je lijepa ako je dovoljno dobra.