Lepše je biti nečija baba nego samo baba.


lepe-biti-neija-baba-nego-samo-baba
duško radovićlepebitinečijababanegosamobabalepše jeje bitibiti nečijanečija babababa negonego samosamo babalepše je bitije biti nečijabiti nečija babanečija baba negobaba nego samonego samo babalepše je biti nečijaje biti nečija bababiti nečija baba negonečija baba nego samobaba nego samo babalepše je biti nečija babaje biti nečija baba negobiti nečija baba nego samonečija baba nego samo baba

deda : baba daj mi maloo picee sa kecapom.. baba: necu daj timeni peckog suudjukaIšla bi baba u Rim da imade s cimGdje je puno baba, kilava su djeca!Zašto baba čita Bibliju? – Sprema se za prijemni :)Vidla baba muhu na tornu, a torna ne vidla.Čak Noris je namestio baba Ruži nogu xD