Lepa je svaka žena, osim one koja misli da to nije, i one koja misli da jeste.


lepa-svaka-ena-osim-one-koja-misli-da-to-nije-i-one-koja-misli-da-jeste
jovan dučićlepasvakaženaosimonekojamislidatonijejestelepa jeje svakasvaka ženaosim oneone kojakoja mislimisli dai oneone kojakoja mislimisli dada jestelepa je svakaje svaka ženaosim one kojaone koja mislikoja misli dada to nijei one kojaone koja mislikoja misli damisli da jestelepa je svaka ženaosim one koja mislione koja misli damisli da to nijei one koja mislione koja misli dakoja misli da jesteosim one koja misli dakoja misli da to nijei one koja misli daone koja misli da jeste

Ruka koja daje uvek je iznad one koja prima.Svaka generacija zamišlja sebe kao inteligentniju od one što je došla pre nje, i mudriju od one koja dolazi posle njeNe postoji osoba koja nije sposobna da uradi više od onoga što misli da može.Grješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu.Lepa žena koja se udala za ružnog muškarca nalik je na sveži cvet za magarećim uhom.Priznajem da je istorija puna priča o verskim ratovima. Ali, pri tom treba imati jedno na umu: te ratove nije izazvalo mnoštvo vera, već nesnošljivost one vere koja je sebe smatrala vladajućom.