Lepa je svaka žena, osim one koja misli da to nije, i one koja misli da jeste.


lepa-svaka-ena-osim-one-koja-misli-da-to-nije-i-one-koja-misli-da-jeste
jovan dučićlepasvakaženaosimonekojamislidatonijejestelepa jeje svakasvaka ženaosim oneone kojakoja mislimisli dai oneone kojakoja mislimisli dada jestelepa je svakaje svaka ženaosim one kojaone koja mislikoja misli dada to nijei one kojaone koja mislikoja misli damisli da jestelepa je svaka ženaosim one koja mislione koja misli damisli da to nijei one koja mislione koja misli dakoja misli da jesteosim one koja misli dakoja misli da to nijei one koja misli daone koja misli da jeste

Lepa žena koja se udala za ružnog muškarca nalik je na sveži cvet za magarećim uhom.Ne postoji osoba koja nije sposobna da uradi više od onoga što misli da može.Grješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu.Ne upotrebljavaj prevaru koja šteti, misli neštetno i pravedno, ako govoriš, tako i govori.Svi mi koji u porodici imamo neku odvratnu babu koja misli da se živi u 19 veku i da može da gazduje :)Čovek je samo trska, najslabija u prirodi, ali to je trska koja misli.