Lenjost je jedan od smrtnih grehova, jer umrtvljuje dušu u čoveku. - Činija Citata

Lenjost je jedan od smrtnih grehova, jer umrtvljuje dušu u čoveku.


lenjost-jedan-od-smrtnih-grehova-jer-umrtvljuje-u-u-oveku
nikolaj velimirovićlenjostjedanodsmrtnihgrehovajerumrtvljujeduučovekulenjost jeje jedanjedan odod smrtnihsmrtnih grehovajer umrtvljujeumrtvljuje dušudušu uu čovekulenjost je jedanje jedan odjedan od smrtnihod smrtnih grehovajer umrtvljuje dušuumrtvljuje dušu udušu u čovekulenjost je jedan odje jedan od smrtnihjedan od smrtnih grehovajer umrtvljuje dušu uumrtvljuje dušu u čovekulenjost je jedan od smrtnihje jedan od smrtnih grehovajer umrtvljuje dušu u čoveku

Od svih grehova blud je najizrazitiji i najpotpuniji satanizam. Blud je direktniji i najbliži put pomračenja uma. Blud je kao otrovni mikrob što celu dušu pretvara u trulež.Više nam škode u životu rđavi jezici, nego rđava srca. Nikad jedan rđav čovek nije u stanju da učini ljudima onoliko zla koliko jedan zao jezik; jer ružne reči ostanu i kad se ogovarač zaboravi.Spokojstvo koje pesnik oseća posle ispevane pesme ima dušu dušu šumskog mira.Lenjost je djavolje leglo.Moj biznis model su Bitlsi. Četvorica momaka koji su čuvali jedni druge od negativnih tendencija. Činili su jedan drugog uravnoteženim i zajedno su činili nešto bolje od prostog zbira delova. Tako ja vidim biznis: sjajne stvari u poslovanju nikada ne radi jedan čovek, nego tim ljudi.Od hiljadu proljetnih cvjetova sazrijeva jedva jedan do ploda u jeseni, a od hiljadu ljubavnih zagrljaja jedva i jedan do srdačnog prijateljstva koje umiruje.