Legenda kaze: ako ne mozes da zaspis, to znaci da si budan u necijim snovima :)


legenda-kaze-ako-ne-mozes-da-zaspis-to-znaci-da-budan-u-necijim-snovima
legendakazeakonemozesdazaspistoznacibudannecijimsnovimalegenda kazeako nene mozesmozes dada zaspisznaci dada sisi budanbudan uu necijimnecijim snovimaako ne mozesne mozes damozes da zaspisznaci da sida si budansi budan ubudan u necijimu necijim snovimaako ne mozes dane mozes da zaspisznaci da si budanda si budan usi budan u necijimbudan u necijim snovimaako ne mozes da zaspisznaci da si budan uda si budan u necijimsi budan u necijim snovima

Biti nasmejan ne znaci da si uvek srecan, vec da si dovoljno jak da se smejes i kad najvise boli..! ♥Toliko si ruzna da kad ukljucis kompjuter Windows ti ne kaze ni Welcome! :DZoustvjo padur auto Yugo45 u auto cvjk padur kaze izadte napolje on mu kaze ja bi al nemgu on mu kaze bolje da sami izadjete nego slom on nemu kako kad nmam noguHoću da budem luda, da živim život u skladu sa svojim snovima, a ne tuđim željama.Onaj osecaj kad ti neko kaze da si smrsalaOnaj osecaj kad ti neko kaze da si smrsala xD