Lako je nabaviti kapu, ali nije mozak.


lako-nabaviti-kapu-ali-nije-mozak
narodne poslovicelakonabavitikapualinijemozaklako jeje nabavitinabaviti kapuali nijenije mozaklako je nabavitije nabaviti kapuali nije mozaklako je nabaviti kapu

Lako je ljubav steći, ali je teško zadržati.Lako je ići u goru i uloviti tigra, ali je teško otvoriti usta i prositi u čoveka.Uciteljica: Deco, kada bi ste na ulici nasli pare ili mozak, sta bi ste uzeli? – Perica: Ja pare. – Uciteljica: Ja mozak. Perica: Pa dobro, svako ...Lako je prevariti oko, ali je teško prevariti srce.Lako je naučiti životinju, lako je naučiti prostaka, ali teško je naučiti onoga ko je nenaučen postao učitelj drugima.Rekla sam: Avantura je, ali nije bila. Jedan dan, ali bilo je mnogo više. Necu ga zavoleti, ali jesam. Sve ce proci, ali još ne prolazi. Necu plakati, ali suza ...