Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju.


lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi
nikolaj velimirovićlakoljudimaboritisezverovimaljudiimajuoružjekojezverinemajualitekoduhovimazlobejerovislužeoružjemljudilako jeje ljudimaljudima boritiboriti sese sasa zverovimaljudi imajuoružje kojekoje zverizveri nemajuali jeje teškoteško ljudimaljudima boritiboriti sese sasa duhovimaduhovima zlobejer oviovi sese služeoružjem kojekoje ljudiljudi nemajulako je ljudimaje ljudima boritiljudima boriti seboriti se sase sa zverovimaljudi imaju oružjeimaju oružje kojeoružje koje zverikoje zveri nemajuali je teškoje teško ljudimateško ljudima boritiljudima boriti seboriti se sase sa duhovimasa duhovima zlobejer ovi seovi se služese služe oružjemsluže oružjem kojeoružjem koje ljudikoje ljudi nemaju

Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati.Lukavstvom se valja boriti kada neko nije jak s oružjem.Ljudi koji imaju hrabrost i karakter drugim su ljudima uvek neugodni.Ljudi koji imaju hrabrosti i karaktera drugim su ljudima uvek neugodni.Sreća je poput onih vrata u bajkama koje čuvaju zmajevi; mi se moramo boriti da je osvojimo.Mali ljudi, koje mi zovemo deca, imaju svoje velike bolove i duge patnje, koje posle kao mudri i odrasli ljudi zaboravljaju.