Lakše je naći ljude koji su spremni da umru dobrovoljno, nego one koji su spremni da strpljivo izdrže mučenje.


lake-nai-ljude-koji-su-spremni-da-umru-dobrovoljno-nego-one-koji-su-spremni-da-strpljivo-izdre-muenje
gaj julije cezarlakenaćiljudekojisuspremnidaumrudobrovoljnonegoonestrpljivoizdržemučenjelakše jeje naćinaći ljudeljude kojikoji susu spremnispremni dada umruumru dobrovoljnonego oneone kojikoji susu spremnispremni dada strpljivostrpljivo izdržeizdrže mučenjelakše je naćije naći ljudenaći ljude kojiljude koji sukoji su spremnisu spremni daspremni da umruda umru dobrovoljnonego one kojione koji sukoji su spremnisu spremni daspremni da strpljivoda strpljivo izdržestrpljivo izdrže mučenjelakše je naći ljudeje naći ljude kojinaći ljude koji suljude koji su spremnikoji su spremni dasu spremni da umruspremni da umru dobrovoljnonego one koji suone koji su spremnikoji su spremni dasu spremni da strpljivospremni da strpljivo izdržeda strpljivo izdrže mučenjelakše je naći ljude kojije naći ljude koji sunaći ljude koji su spremniljude koji su spremni dakoji su spremni da umrusu spremni da umru dobrovoljnonego one koji su spremnione koji su spremni dakoji su spremni da strpljivosu spremni da strpljivo izdržespremni da strpljivo izdrže mučenje

Vreme je tu dovoljno dugo za one koji su spremni da ga iskoriste.Volim one koji se smeju u problemima, koji iznalaze novu snagu u teškoćama, te postaju još hrabriji. U takvim uslovima uskogrudni posustaju, ali oni čija su srca čvrsta, čija savest opravdava njihova dela, su spremni da slede svoje principe do smrti.Ukoliko znamo da su naši ljudi spremni za napad, ali ne znamo da li je neprijatelj otvoren za napad – samo smo napola spremni za borbu.Istina je da će te ljudi povrediti, samo treba naći one koji su vredni toga.Čovek i nesvesno ispravlja svoje uspomene, idealizujući ljude i događaje koji su mu dragi, potiskujući i potpuno zaboravljajući one koji su mu neugodni.Ljudi nikada nisu spremni da umru osim ukoliko je to za slobodu; stoga oni ne vjeruju potpuno u umiranje.