Lakše je istinu udariti po licu, nego pogledati je u lice.


lake-istinu-udariti-po-licu-nego-pogledati-u-lice
getelakeistinuudaritipolicunegopogledatilicelakše jeje istinuistinu udaritiudariti popo licunego pogledatipogledati jeu licelakše je istinuje istinu udaritiistinu udariti poudariti po licunego pogledati jepogledati je uje u licelakše je istinu udaritije istinu udariti poistinu udariti po licunego pogledati je upogledati je u licelakše je istinu udariti poje istinu udariti po licunego pogledati je u lice

I prijateljima treba reći istinu u lice.Ljudi se međusobno varaju, lažu jedni drugima u lice, obmanjuju se laskanjem i prozirno pretvorljivim udvaranjem, a to im često pošteno ljudski izgleda nerazmjerno hrabrije, nego da jedni drugima kažu golu istinu.Priroda vam da lice kakvo imate u dvadesetima. Život vam oblikuje lice u tridesetima, ali tek u pedesetima dobijete lice kakvo zaslužujete.Lakše je reći nego učiniti.Lakše se odupreti na početku nego na kraju.Lakše je razbiti atom nego predrasude.