Laž daje ženi osećanje superiornosti nad muškarčevim umom i talentom, i naročito, daje joj osećanje sigurnosti pred urođenim muškarčevim brutalnostima.


la-daje-eni-oseanje-superiornosti-nad-mukarevim-umom-i-talentom-i-naroito-daje-joj-oseanje-sigurnosti-pred-uroenim-mukarevim-brutalnostima
jovan dučićlaždaježeniosećanjesuperiornostinadmukarčevimumomtalentomnaročitojojsigurnostipredurođenimbrutalnostimalaž dajedaje ženiženi osećanjeosećanje superiornostisuperiornosti nadnad muškarčevimmuškarčevim umomumom ii talentomi naročitodaje jojjoj osećanjeosećanje sigurnostisigurnosti predpred urođenimurođenim muškarčevimmuškarčevim brutalnostimalaž daje ženidaje ženi osećanježeni osećanje superiornostiosećanje superiornosti nadsuperiornosti nad muškarčevimnad muškarčevim umommuškarčevim umom iumom i talentomdaje joj osećanjejoj osećanje sigurnostiosećanje sigurnosti predsigurnosti pred urođenimpred urođenim muškarčevimurođenim muškarčevim brutalnostima

Poslodavac ne daje platu, on je samo isplaćuje…Platu daje kupac!Dvostruko daje ko daje brzo.Kako je ljubav u životu žena stvar važna, u delu žene pesnika ona je najčešći sadržaj, najsnažniji podsticaj na pisanje, najzahvalnija inspiracija. Prvo se piše o tome da se želi voliti, da je srce spremno da se preda; posle se peva da se voli, da se pati; i najzad se seća da se jednom volelo. Tako kroz celo stvaralaštvo žene pesnika ljubav se provlači kao svetla nit, kao trag suze. Uz osećanje ljubavi kod mene se vrlo često vezuje osećanje prolaznosti, žaljenje za mladošću.Bis dat, qui cito dat – Dvostruko daje tko brzo daje.Pretpostvljam da sam pošteno plakao, naročito kada nema drugog načina da obuzdam svoja osećanja. Znam da muškarci ne treba da plaču, ali ja mislim da je to pogrešno. Plakanje je za mene bio način da izbacim iz sebe stvari koje su duboko, duboko zakopane. Kada pevam onda često plačem. Plakanje je osećanje, a imati osećanja znači biti čovek. O da, ja plačem.Pesnici su osećanje, a filozofi razum čovečanstva.