Kvalitet znači nešto uraditi dobro kada te nitko ne gleda.


kvalitet-znai-neto-uraditi-dobro-kada-te-nitko-ne-gleda
henri fordkvalitetznačinetouraditidobrokadatenitkonegledakvalitet značiznači neštonešto uraditiuraditi dobrodobro kadakada tete nitkonitko nene gledakvalitet znači neštoznači nešto uraditinešto uraditi dobrouraditi dobro kadadobro kada tekada te nitkote nitko nenitko ne gledakvalitet znači nešto uraditiznači nešto uraditi dobronešto uraditi dobro kadauraditi dobro kada tedobro kada te nitkokada te nitko nete nitko ne gledakvalitet znači nešto uraditi dobroznači nešto uraditi dobro kadanešto uraditi dobro kada teuraditi dobro kada te nitkodobro kada te nitko nekada te nitko ne gleda

Kvaliteta znači nešto uraditi dobro kada te nitko ne gleda.gledam ja test gleda on mene nitko ništa nezna jebiga ima ispravak valjda će on nešto znatAko sloboda znači nešto uopšte, ona znači pravo da kažeš ljudima nešto što oni ne žele da čuju.Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. Ko gleda izvan svog srca – sanja. Ko gleda unutar svog srca – budi se.Snaga znači da nastavimo kada je sve loše. To znači da nastaviš dalje kada je sve tako besmisleno da nema smisla živeti dalje.Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditi