Krevet mi je poslao zahtev za prijateljstvo. Prihvatio sam. :)


krevet-mi-poslao-zahtev-za-prijateljstvo-prihvatio-sam
krevetmiposlaozahtevzaprijateljstvoprihvatiosamkrevet mimi jeje poslaoposlao zahtevzahtev zaza prijateljstvoprihvatio samkrevet mi jemi je poslaoje poslao zahtevposlao zahtev zazahtev za prijateljstvokrevet mi je poslaomi je poslao zahtevje poslao zahtev zaposlao zahtev za prijateljstvokrevet mi je poslao zahtevmi je poslao zahtev zaje poslao zahtev za prijateljstvo

Prijateljstvo je sreća, prijateljstvo je ljubav, prijateljstvo je vjernost, prijateljstvo je …..NESTO NEOPISIVO!!!!!Ako si poslao devet glupaka da ti nešto kupe, ti si postao deseti.Krevet na sprat.Tamo gde nikad ne treba da stavite dete,a da ne obuce SUPERMAN podzamu!*kera m-pek*Moj jedini zahtev koji mogu uputiti svom čitaocu, jeste da celi svoj život mora posvetiti čitanju mojih knjiga.Imam mnogo vremena za bitne ljude u mom životu i prijateljstvo je meni jako bitna tema. Mislim da sam među piscima koje poznajem, po tom pitanju poseban.onaj osjecaj kad ti se javi bivsa nakon godinu dana radi tvoj statusa i pita ko te dira da mu pomogne a ti bih je najradije poslao do vraga ali ne mozes jer jos ...