Komunizam je sovjetska vlast plus elektrifikacija cele zemlje. U suprotnom će država ostati ekonomija malih seljaka i na nama je da to realizujemo.


komunizam-sovjetska-vlast-plus-elektrifikacija-cele-zemlje-u-suprotnom-e-drava-ostati-ekonomija-malih-seljaka-i-na-nama-da-to-realizujemo
vladimir lenjinkomunizamsovjetskavlastpluselektrifikacijacelezemljesuprotnomćedržavaostatiekonomijamalihseljakananamadatorealizujemokomunizam jeje sovjetskasovjetska vlastvlast plusplus elektrifikacijaelektrifikacija celecele zemljeu suprotnomsuprotnom ćeće državadržava ostatiostati ekonomijaekonomija malihmalih seljakaseljaka ii nana namanama jeje dakomunizam je sovjetskaje sovjetska vlastsovjetska vlast plusvlast plus elektrifikacijaplus elektrifikacija celeelektrifikacija cele zemljeu suprotnom ćesuprotnom će državaće država ostatidržava ostati ekonomijaostati ekonomija malihekonomija malih seljakamalih seljaka iseljaka i nai na namana nama jenama je dada to realizujemokomunizam je sovjetska vlastje sovjetska vlast plussovjetska vlast plus elektrifikacijavlast plus elektrifikacija celeplus elektrifikacija cele zemljeu suprotnom će državasuprotnom će država ostatiće država ostati ekonomijadržava ostati ekonomija malihostati ekonomija malih seljakaekonomija malih seljaka imalih seljaka i naseljaka i na namai na nama jena nama je daje da to realizujemokomunizam je sovjetska vlast plusje sovjetska vlast plus elektrifikacijasovjetska vlast plus elektrifikacija celevlast plus elektrifikacija cele zemljeu suprotnom će država ostatisuprotnom će država ostati ekonomijaće država ostati ekonomija malihdržava ostati ekonomija malih seljakaostati ekonomija malih seljaka iekonomija malih seljaka i namalih seljaka i na namaseljaka i na nama jei na nama je danama je da to realizujemo

Pesma mora da bude teorema: ekonomija jezika i ekonomija resursa; postići maksimalno sa minimalnim.Neću da joj pomognem, neka se otkrije sama, to je i smisao ove igre u kojoj se uspostavlja naš odnos. Pomalo sam nadmoćan, jer vidim da se ne brani, ali osjećam da nije slučajno stala na moj put: nešto će se desiti među nama. Čini mi se da to znamo i ona i ja, tražimo se i čekamo. I uvijek sve odgađamo, kao u strahu od rješenja. Ovako je mogućnost, cvjetanje, prostranstvo želje. Sve je tu moguće, sve je pred nama.Ulizice to su za mene najgoru ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji. Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira, hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrijednost.Mala država koja nenametljivo radi ne nastoji da iskoristi veliku za svoje sebične ciljeve. Tako i jedna i druga država ostvaruju ono što žele. Velika država, posebno, treba da se drži skromno prema drugima.Vlasnici kapitala i biznisa kod radnika će poticati i stumulisati potrebu da kupuju njihovu skupu robu: stanove, kuće i tehnologiju, obavezujući ih pri tom da ulaze u skupe hipotekarne kredite do nivoa neizdržljivosti… I na kraju ti neplaćeni dugovi će izazvati bankrot banaka, koje će morati biti nacionalizovane, a država će onda krenuti putem koji vodi u komunizam… – Kapital 1867.Iskustvo je oduvek pokazivalo da svaki čovek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naleti na ograničenja.